Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.

Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

In de openbare ruimte worden (innovatieve) maatregelen onderzocht en mogelijk toegepast om gebiedseigen water vast te houden. Daarnaast worden mogelijkheden geïnventariseerd om bestaande woonwijken en bedrijventerreinen te vergroenen. De hittestress is ook een thema in de openbare ruimte dat hierbij een rol speelt. Al deze maatregelen zijn gericht op het voldoen aan het Deltaplan klimaatadaptatie.

2019 2020 2021 2022
onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte