Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.

Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Wij stellen een startnotitie op en leggen deze voor aan de gemeenteraad. Daarin geven we aan welke stappen moeten worden gezet om te komen tot toekomstig beleid in de vorm van een manifest (lokaal of in NEO-verband) Waardig ouder worden. We stellen het manifest op met lokale partijen en ouderenbonden. Het manifest staat ook open voor andere dan de voornoemde partijen.

 

2019 2020 2021 2022

opstellen (inclusief evalueren bestaand beleid) en vaststellen startnotitie
vaststellen toekomstig beleid (inclusief afstemming met lokale partners)
opstellen en ondertekenen lokaal manifest

 

uitvoeren lokaal manifest uitvoeren lokaal manifest uitvoeren lokaal manifest