Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.

Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2020
Einddatum: 30-12-2022

Bij de woonkernen Nunspeet, Hulshorst, Elspeet en Vierhouten zal meer uniformiteit en herkenbaarheid van de Veluwse kernen nagestreeft worden met o.a. Veluwse bebording en aanwijzingen, kwaliteitsverbetering welkomsborden, aanpassing en leesbhaar toeristische informatie (o.a. plattegronden), aankleding openbare ruimte.

2019 2020 2021 2022
opstellen kaders voor meer uniformiteit en herkenbaarheid Veluwse kernen uitvoeren kaders door nemen van maatregelen uitvoeren kaders door nemen van maatregelen uitvoeren kaders door nemen van maatregelen