Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen.

Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2019-2022 een extern faunadvies rapport  laten opstellen om met de Provincie Gelderland als wegbeheerder in gesprek te gaan over het voorkomen en terugdringen van wildaanrijdingen langs de N310 tussen de woonkernen Nunspeet en Elspeet.  Het externe opgestelde rapport over de wildaanrijdingen op de N310 is aangeboden voor besluit aan het college.

2019 2020 2021 2022
opstellen fauna-adviesrapport uitvoeren eventuele maatregelen (in combinatie met rontonde Halfweg)