Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Natuurbrandpreventie (bewustwording en communicatie naar inwoners in een risicogebied)

Natuurbrandpreventie (bewustwording en communicatie naar inwoners in een risicogebied)

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Doel is het zorgen voor bewustwording en communicatie naar inwoners, recreatiebedrijven en bezoekers in het risicovolle natuurgebied. Daarnaast wordt nader onderzoek verricht naar de inrichting en het beheer risicodragende gebieden.

2019 2020 2021 2022

voorbereiden en opstarten natuurbrandpreventie, daarnaast bewustwordingsbijeenkomsten voor inwoners en recreatieondernemers organiseren.
zo mogelijk aansluiten bij provinciaal project 'natuurbrandbeheersing'

risicocommunicatie en uitvoeren project natuurbrandbeheersing risicocommunicatie en uitvoeren project natuurbrandbeheersing risicocommunicatie en uitvoeren project natuurbrandbeheersing