Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Gemeente Nunspeet heeft een voorbeeldfunctie en heeft de ambitie uitgesproken om minimaal 7,5 banen te realiseren ten behoeve van het aanstellen van mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep Banenafspraak.  Met het oog op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat gemeente Nunspeet een aantrekkelijke werkgever blijft voor haar medewerkers. Om ongewenst verloop te voorkomen moet voldoende uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden om de ambities van talentvolle medewerkers te faciliteren.  Om dit te realiseren wordt in 2019 de notitie ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers opgesteld.

 

2019 2020 2021 2022

opstellen notitie ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers
begrote aantal banen voor mensen met arbeidsbeperking: 5,27 fte

ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers
begrote aantal banen voor mensen met arbeidsbeperking: 5,94 fte
ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers
begrote aantal banen voor mensen met arbeidsbeperking: 6,44 fte
ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers
begrote aantal banen voor mensen met arbeidsbeperking: 7,51 fte