Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi.

Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 31-12-2021

Bij ongewijzigde omstandigheden wordt de financiële ondersteuning (subsidie en begrazingsvergoeding) aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet in 2019 voortgezet. In 2019 vindt er een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe schaapskooi (eventueel tweede kooi) plaats. Het onderzoek behelst onder andere de locatie, de planologische en financiële haalbaarheid en de mogelijke herbestemming van de bestaande kooi.

2019 2020 2021 2022

uitvoeren haalbaarheidsonderzoek  nieuwe kooi
maatregelen nemen bij bestaande kooi in Elspeet

besluitvorming rond nieuwe kooi
uitvoeren van de procedures
afhankelijk van de uitkomsten haalbaarheidsonderzoek: realiseren nieuwe kooi