Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is.

Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en bezien welke methode gewenst is.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-03-2019
Einddatum: 30-12-2021

In 2019 wordt gestart met inventarisatie van de verschillende mogelijkheden en wenselijkheden om met ingang van 2021 eventueel tot een andere heffingswijze van de toeristenbelasting te komen. 

2019 2020 2021 2022
inventariseren wensen en mogelijkheden verschillende manieren van heffen toeristenbelasting uitwerken mogelijkheden en keuzes voorleggen aan recreatieondernemers en vervolgens aan de gemeenteraad effectueren gemaakte keuze
communiceren keuze met (recreatie)ondernemers