Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28.

Onderzoek naar ‘brilconstructie’ bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2021
Einddatum: 30-12-2022

Voor dit onderwerp wordt gestart met overleggen met provincie en Rijkswaterstaat over de nut en noodzaak voor realisatie. Daarna zullen de financieringsmogelijkheden verkend moeten worden. Tevens moet een schetsontwerp worden opgesteld dat resulteert in een definitief ontwerp en uiteindelijk realisatie.

2019 2020 2021 2022
starten overleggen met provincie en Rijkswaterstaat over nut en noodzaak 'brilconstructie' aansluiting Eperweg op A28. opstellen discussienotitie over eventueel vervolg