Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie.

Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

We vinden werk nog altijd de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. We voorkomen en bestrijden sociale uitsluiting van onze inwoners, zodat zij beschikken over een voldoende besteedbaar inkomen en volwaardig kunnen participeren.

We doen onderzoek naar de netto inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid hierop.

 

2019 2020 2021 2022
In 2019 wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de netto inkomenspositie van de laagste inkomens. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de evaluatie van het gemeentelijke armoedebeleid. Uitvoeren van actiepunten n.a.v. evaluatie armoedebeleid