Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.

Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

In de komende periode zal de gemeente Nunspeet samen met de NEO gemeenten Elburg en Oldebroek nader onderzoek laten doen naar een nieuwe NEO milieustraat voor inzameling van o.a. grof vuil, groenafval (o.a.. schoffelvuil, bladresten, stobben, takken), restafval. Tevens zal gekeken worden doelstellingen als circulaire economie (o.a. compostering, hergebruik, houtchips)

2019 2020 2021 2022
onderzoek (in NEO-verband) naar realisatie van nieuwe mileustraat   implementeren