Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.

Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020

In Hulshorst is er op dit moment geen jongerenontmioetingsplek (JOP). Het Straathoekwerk gaat in 2019 met jongeren in Hulshorst in gesprek of er behoefte is aan een jongerenontmoetingsplek en zo ja, wat de wensen zijn voor de inrichting. Dit onderzoek wordt meegenomen in de nota preventief jeugdbeleid 2019-2022.

2019 2020 2021 2022
uitvoeren behoefteonderzoek naar JOP in Hulshorst
indien gewenst planvorming
realiseren JOP in Hulshorst indien uit het onderzoek blijkt dat er behoefte aan is