Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is.

Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 31-12-2019
Einddatum: 30-12-2020

Om de gemeente veilig en leefbaar te houden, zal deze collegeperiode onderzoek worden gedaan of het uitbouwen van de gemeentelijke handhaving nodig is in verband met maatschappelijke ontwikkelingen of als gevolg van veranderende wet- en regelgeving. Hierbij wordt o.a. de evaluatie bestuursrechtelijke handhaving APV, ondermijning, het evenementenbeleid en overige handhavingstaken betrokken.

2019

2020

2021 2022
  onderzoeken of het uitbouwen van de gemeentelijke handhaving nodig is (hierbij wordt o.a. de evaluatie bestuursrechtelijke handhaving APV, ondermijning, het evenementenbeleid en overige handhavingstaken betrokken) onderzoeksresultaten verwerken in de begroting