Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle.

Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle.
Portefeuillehouder
M. van de Bunte

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2021

In het coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022 staat dat onderzocht wordt of aansluiting van de gemeente Nunspeet bij de regio Zwolle in het kader van een sterke economie mogelijk en zinvol is.  Eind 2018 heeft het college besloten in principe in te stemmen met de deelname aan de economsche regio Zwolle. Begin 2019 zal het bestuurlijke traject worden doorlopen de aansluiting bij de economische regio Zwolle wenselijken (financieel) mogelijk is. 

Afweging bij deelname aan welke samenwerking dan ook is dat we willen deelnemen aan netwerken die voor de ontwikkeling van Nunspeet het meeste rendement opleveren. Het voornemen is een lokale keuze , maar kan natuurlijk niet los worden gezien van de deelname aan regio Zwolle van de beide andere NEO-gemeenten.  Begin 2018 hebben we al besloten voor de concrete samenwerking rond bedrijventerreinen aan te sluiten bij de subregio Noord Veluwe-Noord (Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek). Anderzijds ligt er ook het Nunspeetse voornemen 'Actief bijdragen aan de vernieuwde SNV' (Thema 5 'Samenwerken', punt 4). 

2019 2020 2021 2022
besluitvorming gemeenteraad Nunspeet over deelname aan samenwerking economische regio  Zwolle mogelijke deelname aan samenwerking economische regio  Zwolle mogelijke deelname aan samenwerking economische regio  Zwolle mogelijke deelname aan samenwerking economische regio  Zwolle