Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28.

Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Er wordt nagedacht over het vergroten van de herkenbaarheid van Nunspeet en specifiek vanaf de Rijksweg A28. Waar mogelijk en nodig wordt aangesloten bij de ontwikkelingen op de Veluwe  voor dit onderwerp.  Dit maakt onderdeel uit van de toeristische visie voor Nunspeet.

 

2019 2020 2021 2022
  plan opstellen voor vergroten herkenbaarheid Nunspeet uitvoering geven aan plannen voor vergroten herkenbaarheid Nunspeet

afronden plannen vergroten  herkenbaarheid Nunspeet