Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten.

Opnemen van een beperkt aantal relevante ‘resultaat metende’ beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Samen met de griffie is er een werkgroep "indicatoren" opgericht. Een delegatie van de raad en ambtenaren (vakinhoudelijk betrokken) zullen nadenken over (resultaat metende) indicatoren welke worden opgenomen in de Planning & Control documenten. Deze indicatoren zullen naast de verplichte set aan indicatoren worden gerapporteerd. De planning is de indicatoren van de eerste programma's in de 1e hoofdlijnenrapportage 2019 op te nemen.

2019 2020 2021 2022

in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren
verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten

in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren
verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten
in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren
verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten
verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten