Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen aanpak laaggeletterdheid.

Opstellen aanpak laaggeletterdheid.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

De gemeente Nunspeet krijgt voor de periode 2015 t/m 2018 op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) via de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe een rijksbijdrage voor volwasseneneducatie. De volwasseneneducatie bestaat uit formele en non-formele educatie; de eerste vorm leidt tot een diploma (organisaties TopTaal en Landstede),  de tweede vorm niet (Taalhuis / bibliotheek). Bij de besteding van de verkregen rijksbijdragen werken de gemeenten van de Noordwest Veluwe + Zeewolde nauw samen. 

In de huidige samenleving  kunnen laaggeletterden moeilijk meekomen. Niet alleen door een taalachterstand, maar ook door de digitalisering en de snelle technologische ontwikkelingen ondervinden zij steeds vaker problemen.  Voor die groep digitaal minder vaardige inwoners is nog weinig passende vorming / scholing mogelijk. Weliswaar voorzien bibliotheken inmiddels in deze leemten met cursussen als Klik & Tik en Digisterker, maar dit zou nog meer gestructureerd kunnen via bijv. Digi(Taal)huizen.

2019 2020 2021 2022

Opstellen plan Volwasseneneducatie /

uitvoeren jaarprogramma

Uitvoeren jaarprogramma Uitvoeren jaarprogramma Uitvoeren jaarprogramma