Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders.

Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020

Het inburgeringsbeleid (landelijk) zal worden aangepast (2020). Gemeenten krijgen hierin meer de regie. Vanuit de nieuwe wetgeving heeft de gemeente de mogelijkheid om vroegtijdig een brede integrale intake te doen met als resultaat een persoonlijk plan inburgering en participatie. Dit is maatwerk: een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage.  Uitgangspunt is dat iedereen op een voor hem of haar zo hoog mogelijk niveau inburgert en naar eigen vermogen zo goed mogelijk participeert in de Nederlandse samenleving, liefst via betaald werk.

 

2019 2020 2021 2022

voorbereiden implementatie Wet inburgering 2020 (start 2e kwartaal)
evalueren inkoop bij Vluchtelingenwerk
onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering     

 

 

implementeren Wet inburgering (juli 2020) uitvoeren Wet inburgering
evalueren huidige inkoop
uitvoeren Wet inburgering