Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.

Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020

We stellen een lokale ‘inclusieve’ agenda op om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Het doel is drempels te verminderen zodat mensen met een handicap zo veel mogelijk onbeperkt kunnen deelnemen aan de Nunspeetse samenleving. We bouwen hierbij verder op de goede plannen en initiatieven die er al zijn. Waar het beter kan en nodig is, zetten we stappen om tot verbeteringen te komen.

 

2019 2020 2021 2022

Opstellen en vaststellen startnotitie (inclusief afstemming met doelgroep)

 

Opstellen en vaststellen lokale inclusieve agenda

uitvoeren lokale agenda uitvoeren lokale agenda