Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid.

Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)echtscheidingen, ouderschapscursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Voor de periode 2019-2022 wordt een nieuwe lokaal beleidsplan preventief jeugdbeleid voorbereid. Genoemde thema’s en onderlinge samenhang worden hierin verder uitgewerkt. Wat betreft weerbaarheid wordt onder andere een vervolg gegeven aan het project Gedrag op de scholen. Ouderschapscursussen vallen met name onder het (reguliere) aanbod van het CJG. Dat zelfde geldt voor aandacht voor jeugdigen en hun ouders in scheidingssituaties. 

Het landelijke actieprogramma ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ benoemt concrete actielijnen om kinderen en ouders beter voor te bereiden op en te begeleiden in scheidingssituaties, zodat escalatie zoveel mogelijk voorkomen kan worden.  De Gelderse regio's werken dit actieplan gezamenlijk uit in het provinciale project 'Scheiden zonder schade'.  Hierin is er aandacht voor voorlichting en preventie en het inschatten van risico's (risico-taxaties) en communicatie hierover. Daarnaast wordt met de regio’s toegewerkt naar een 'scheidingsloket’ waar onder andere justitiepartners het beschikbare hulpaanbod per gemeente inzichtelijk hebben ingeval van (complexe) scheidingssituaties.

2019 2020 2021 2022

vaststellen beleidsplan preventief jeugdbeleid
plan maken voor scheidingsloket uitvoeren  project Gedrag

uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid
realiseren scheidingsloket
uitvoeren project Gedrag

uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid
uitvoeren scheidingsloket
uitvoeren project Gedrag
uitvoeren + (tussen)evaluatie beleidsplan preventief jeugdbeleid
uitvoeren scheidingsloket
uitvoeren project Gedrag