Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd

Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2020

De jeugd van het primair onderwijs wordt al bereikt via cultuureducatie die door de Stichting Cultuurkust op scholen voor primair onderwijs wordt aangeboden. In het kader van het nieuwe programma voor het Cultuur en Erfgoedpact 2017 - 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe versie van deze cursus die wellicht ook bruikbaar is voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. De komende maanden wordt met de Stichting Cultuurkust gewerkt aan de nieuwe versie.

2019 2020 2021 2022
vaststellen Cultuur- & Erfgoedplan 2017 -  2020, uitvoeren programma 2019  uitvoeren programma 2020 opstellen nieuw Cultuur & Erfgoedplan / uitvoeren programma 2021 uitvoeren programma 2022