Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen.

Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

In regionaal verband wordt via meerdere werkgroepen gewerkt aan de uitvoeringsagenda Jeugd en de uitrol en ontwikkelpunten van het vastgestelde beleid. De werkgroep Toegang zal een plan opstellen om meer sturing te krijgen op de toegang van de Jeugdhulp. De huisartsen, het CJG en het Onderwijs zijn hierin belangrijke partners. Lokaal zullen acties uitgezet worden voor een betere  verbinding met huisartsen en het lokale voorveld (versterking van de lijn preventie-ondersteuning -zorg).

 

2019 2020 2021 2022
1 mei start de pilot Jeugd GGZ-POH met de huisartsen
in afstemming met CJG
het plan van aanpak mbt overleg en afstemming onderwijs oppakken
vaststellen van een nieuw beleidsplan preventief jeugdbeleid (plan zal nauw verbonden zijn met het jaarplan CJG 2019)

na evaluatie beoordelen of de pilot voortgezet kan worden
actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken
in samenwerking met Welzijn, jongerenwerk, huisartsen, CJG , gemeente monitoren of preventief beleid effectief is

actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken
in samenwerking met Welzijn, jongerenwerk, huisartsen, CJG , gemeente monitoren of preventief beleid effectief is
actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken
in samenwerking met Welzijn, jongerenwerk, huisartsen, CJG , gemeente monitoren of preventief beleid effectief is