Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.

Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2019
Einddatum: 30-12-2022

De gemeente Nunspeet wil in de aankomende periode meer wijk-gebiedsgericht gaan werken op gebied van sociale en fysieke domein. Hierbij wil de gemeente interne en externe afstemming verbeteren met haar stakeholders in de digitale dienstverlening, projecten, kernen en wijken, klachten en meldingen

2019 2020 2021 2022
oriëntatiefase wijk- en gebiedsgericht werken
pilot Edzard Koningspark
opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken uitvoeren plan van aanpak uitvoeren plan van aanpak