Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving.

Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 12-08-2018
Einddatum: 30-12-2019

De Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014 (Asv) kent een drietal soorten subsidies: eenmalige subsidie, jaarlijkse subsidie en budgetsubsidie. Een bijzondere vorm van een eenmalige subsidie is de waarderingssubsidie. Deze wordt niet verstrekt voor een specifiek project of voor een specifieke activiteit (= eenmalige subsidie), maar ter gelegenheid van een jubileum of een andere aanleiding. Voor een jubileum bestaat overigens al een uitwerking van dit type subsidie op basis van de leeftijd van de jubilerende organisatie.  Het waarderingssubsidie bestaat dus in principe al, alleen moet de aanleiding nader worden uitgewerkt in of op basis van de Asv of een deelverordening.  De komende maanden kan de impact van het waarderingssubsidie worden geanalyseerd (al dan niet aanpassen verordening(gen) + daarvoor noodzakelijke besluitvormingstraject) en afhankelijk daarvan kan het waarderingssubsidie in de eerste helft van 2019 worden geïmplementeerd.

2019 2020 2021 2022
analyseren impact waarderingssubsidie
mogelijk aanpassen verordening (inclusief besluitvorming)
uitvoeren aangepaste verordening uitvoeren aangepaste verordening uitvoeren aangepaste verordening