Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren.

Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020

Inwoners zijn financieel zelfredzaam wanneer zij weloverwogen keuzes kunnen maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op de korte als lange termijn. Financieel zelfredzaam zijn betekent ook dat inwoners weten wanneer zij tijdig hulp in moeten roepen. En goed weten hoe ze met geld moeten omgaan.

In het plan schuldhulpverlening wordt opgenomen welke maatregelen, activiteiten en voorzieningen zich richten op het financieel vaardig worden van onze inwoners en hoe ze hun financiën op orde houden. We zorgen voor een snelle toegang tot schuldhulpverlening en geven prioriteit aan jongeren.

2019 2020 2021 2022
Beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2022 is vastgesteld in de raad van dec. 2018. Uitwerken van het actieplan (onder meer de toegang tot schuldhulpverlening) Uitwerken van het actieplan