Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen.

Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-03-2019
Einddatum: 30-12-2022

Voor de gemeente Nunspeet wordt tussen 2016 en 2030 een stijging van het aantal mensen met dementie verwacht van 480 in 2015 naar 750 in 2030 (een stijging van 56%). We stellen een procesvoorstel op.  Vervolgens worden de eerste stappen gezet om een dementievriendelijke gemeente te worden, wat betreft zorg, wonen en welzijn. Goede samenhangende begeleiding en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers staat daarbij centraal.

2019 2020 2021 2022

opstellen procesvoorstel Dementievriendelijke gemeente
doorontwikkelen onderdeel lokaal manifest Waardig ouder worden

 

start van het zetten van stappen om te komen tot een dementievriendelijke gemeente

uitvoeren vastgesteld beleid uitvoeren vastgesteld beleid