Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.

Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Er wordt een projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik opgesteld. Daarin wordt ingegaan op de aanleiding en achtergrond, het doel van het project en de resultaten die we met dit project willen behalen.

2019 2020 2021 2022

opstellen startnotitie
opstellen projectplan

uitvoeren projectplan uitvoeren & tussenevaluatie projectplan uitvoeren projectplan (al dan niet bijgesteld n.a.v. tussenevaluatie).