Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Opstellen toeristisch-recreatieve visie.

Opstellen toeristisch-recreatieve visie.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

De visie en uitvoeringsprogramma worden in 2019 op interactieve wijze met betrokken partners, zoals Stichting Nunspeet uit de Kunst, het Noord-Veluws Museum, Veluvine, ondernemers enzovoorts, opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

2019 2020 2021 2022
opstellen en vaststellen toeristische visie