Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Optimalisatie van het Klant Contact Center.

Optimalisatie van het Klant Contact Center.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020

 

De gemeente Nunspeet heeft in januari 2018 haar visie op dienstverlening 2018 – 2022 vastgesteld. Om de ambities uit het visiedocument te realiseren, is vanaf april 2018 een uitvoeringsprogramma dienstverlening van start gegaan met 8 deelprojecten. Één van deze deelprojecten is het doorontwikkelen van het (cluster) klantcontactcentrum (KCC). Om de visie op dienstverlening uit te werken en aan te blijven sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften, zal de inrichting, de rol en positie van het KCC als de toegang tot de gemeentelijke dienstverlening opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden middels een uitgebreid onderzoek – en adviestraject.

 

2019 2020 2021 2022

uitwerken visiedocument dienstverlening 2018-2022
uitvoeren onderzoek-/adviestraject KCC

uitwerken uitkomsten onderzoek-/adviestraject KCC