Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.

Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Doelstelling is het realiseren van een bedrijventerrein voor lokale ondernemers in 2022 in Elspeet.

2019 2020 2021 2022

onderhandelen over grondaankoop

opstellen grondexploitatie

voorbereiden planologische procedure

in procedure brengen bestemmingsplan doorlopen planologische procedure realiseren bedrijvenstrip