Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.

Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

In het op te stellen GVVP wordt aandacht geschonken aan de fiets.  Als uitwerking van het GVVP wordt het fietsnetwerk in kaart gebracht. Knelpunten worden gemarkeerd en een lijst met verbetermaatregelen en concrete acties worden gemaakt.

2019 2020 2021 2022

in kaart brengen fietsnetwerk
markeren knelpunten in fietsnetwerk
opstellen concrete verbetermaatregelen 

uitvoeren concrete verbetermaatregelen