Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen.

Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Het beleid is erop gericht de bestaande laadpalenstructuur te handhaven en zo nodig kwalitatief te verbeteren.  Waar mogelijk wordt medewerking verleend aan het realiseren van laadpalen.  Voor openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en scootmobielen wordt bezien of er behoefte is aan de aanleg van deze voorzieningen op specifieke plekken in de gemeente.

2019 2020 2021 2022
verbeteren laadpalenstructuur
medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen
opstellen gemeentebreed dekkingsplan laadpunten
verbeteren laadpalenstructuur
medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen
verbeteren laadpalenstructuur
medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen
verbeteren laadpalenstructuur
medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen