Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.

Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2021

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Oost gepland. De ontwikkeling  van het IKC is onderhanden en wordt in de komende periode verder uitgewerkt en gerealiseerd.

 

2019 2020 2021 2022
voorbereiden van de nieuwbouw IKC Nunspeet Oost:

architectenselectie en start opmaken/uitwerken van het ontwerp
uitwerken en aanpassen bestemmingsplan beoogde locatie nabij sportpark de Wiltsangh

start van de uitvoering van de nieuwbouw:
aanbesteding en selectie aannemer(s)
aanvragen omgevingsvergunningen
start realisatie

afronding realisatie van de  nieuwbouw