Terug

Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.

Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2018-2022 verder aansluiten bij de landelijk VANG doelstellingen rondom terugdringen restafval.  Hiervoor is in 2018 o.a. een bewonerspeiling uitgezet en deze resultaten zullen verwerkt worden. Tevens zal in deze periode een nieuw afvalinzameling bestek aanbesteed worden.

2019 2020 2021 2022
verwerken uitkomsten burgerpeiling restafval      Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud