Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad

Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad
Portefeuillehouder
M. van de Bunte

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2021

In juni 2017 heeft de gemeenteraad -aan de hand van een haalbaarheidsstudie Sportpark Wiltsangh- besloten over te gaan tot nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal op Sportpark Wiltsangh. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is tevens een revitalisering van sportpark Wiltsangh met aanleg van velden, nieuwbouw van kleedaccommodaties, veilige fietsverbindingen van en naar het sportpark en een ontsluiting via de Oostelijke Rondweg. In het jaar 2018 is een start gemaakt met de aanleg van sportvelden en is de aanbesteding van de nieuwbouw van het zwembad opgestart. In 2019 zal de aanbesteding worden afgerond, volgt besluitvorming, gevolgd door een start van de nieuwbouw en revitalisering van het sportpark .

 

2019 2020 2021 2022

afronden van aanbesteding van zwembad, sporthal, turnhal

besluitvorming gemeenteraad over nieuwbouw zwembad, sporthal, turnhal

starten nieuwbouw zwembad, sporthal en turnhal

ontwikkelen businesscase Sportbedrijf Nunspeet (voor nieuwe exploitatie)

nieuwbouw zwembad, sporthal en turnhal

vaststellen van businesscase Sportbedrijf Nunspeet

uitvoeren van revitalisering (parkeren, fietsverbindingen, etc)

ondersteunen van verenigingen in (uitvoering van) wenselijke voorzieningen.

starten exploitatie nieuw zwembad, sporthal, turnhal

afronden van revitalisering van Sportpark Wiltsangh

ondersteunen van verenigingen in (uitvoering van) wenselijke voorzieningen.

 

evaluaren/afronden project Sportpark Wiltsangh