Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s.

Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O’s.
Portefeuillehouder
M. van de Bunte

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2021

Gemeente Nunspeet is binnen Samenwerking Noord-Veluwe gastheergemeente voor de sociaaleconomische ontwikkelstrategie en samenwerking. Aan deze taak nemen SNV-gemeenten deel. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt/Human Capital Agenda (HCA) is onderdeel van de strategische SNV-taak 'sociaaleconomische ontwikkelstrategie & samenwerking. Vanuit deze taak faciliteren de gemeenten  samenwerkende werkgevers en onderwijs bij het bepalen van de toekomstige regionale behoefte op de arbeidsmarkt en de te zetten stappen. Inzet vanuit de voorwaardenschappende rol is 'voldoende en goed opgeleide werknemers nu en in de toekomst'.

In de eerste fase gaat het om data verzameling en daar gezamenlijk conclusies uit trekken over wat te doen. Snel daarna moeten er concrete gezamenlijk activiteiten komen (en geld daarvoor). Zonder die activiteiten blijven werkgevers en onderwijs hun eigen ding in het NU doen: 'werkgeven' en 'opleiden voor een diploma'. We gaan na of we aan kunnen sluiten bij de plannen van de gemeenten in de regio Zwolle en hun Human Capital Agenda/regiodeel (gemeenten investeren ruim € 2/inwoner in de HCA).

2019 2020 2021 2022

Human Capital Agenda (HCA): verkennen draagvlak stakeholders
Human Capital Agenda (HCA): opstellen en vaststellen
uitwerken in/van programma's en projecten HCA in samenwerking met stakeholders

uitvoeren programma's en projecten HCA evalueren/bijstellen HCA (nieuwe thema's) als onderdeel ontwikkelstrategie 
besluitvormen continuering HCA/ontwikkelstrategie in SNV-verband
besluitvormen continuering HCA/ontwikkelstrategie in SNV-verband