Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s.

Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O’s.
Portefeuillehouder
M. van de Bunte

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-06-2019

Het primaat ('SNV-gastheergemeente') voor de sociaaleconomische ontwikkelstrategie ligt bij de gemeente Nunspeet. Doel is in overleg met de vier andere deelnemende SNV-gemeenten en ondernemers + onderwijs de aanpak, vorm en inhoud van de ontwikkelstrategie van de regio te bepalen. Vijf SNV-gemeenten (Putten, Ermelo, Elburg, Oldebroek en Nunspeet)  hebben aangegeven in de periode 2018-2021 mee te doen aan uitwerking van de ontwikkelstrategie. Een ontwikkelstrategie  is één van de vier strategische thema's zoals benoemd in het advies 'De kunst van het verbinden (jan. 2017, p. 17)'. Een eerste globale opzet voor het vervolg is het ‘Programmavoorstel Sociaaleconomische ontwikkelstrategie en samenwerking’ (april 2018).  Begin 2019 besluiten de betrokken gemeenten over de verdere uitwerking. Hierbij is de afstemming  van ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's) van belang. Na akkoord van de betrokken gemeenten moet concretisering in programma's en projecten plaatsvinden.

2019 2020 2021 2022
maken en vaststellen ontwikkelstrategie (inrichten uitwerking)
vaststellen regionale sociaaleconomische visie (door betrokken gemeenten)
organiseren partnerschap provincie

uitvoeren programma's en projecten ontwikkelstrategie
voorbereiden evaluatie/bijstelling ontwikkelstrategie (mogelijk nieuwe strategische thema's)
besluit opstellen Strategische Agenda
uitvoeren programma's + projecten ontwikkelstrategie
op basis van evaluatie besluitvorming continuering ontwikkelstrategie in SNV-verband

uitvoeren programma's + projecten ontwikkelstrategie op basis van evaluatie besluitvorming continuering ontwikkelstrategie in SNV-verband