Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’.

Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding ‘paarse heide’.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Voor de komende periode zal het maatregelenpakket rondom beheer en beleving  paarse heide verder uitgewerkt worden met o.a. aannemers en schaapkuddes.  Tevens zal via monitoring de ontwikkeling van de paarse heide gevolgd worden in de komende periode. In het najaar 2019 zal een eerste stand van zaken gegeven worden over het verloop van de uitvoering project stimulering Paarse heide.

2019 2020 2021 2022
uitvoeren maatregelenpakket paarse heide uitvoeren maatregelenpakket paarse heide monitoren ontwikkeling paarse heide evalueren ontwikkeling paarse heide