Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’.

Uitvoeren stappenplan ‘Vitale Vakantieparken’.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Het stappenplan Vitale vakantieparken Nunspeet  is eind 2018 vastgesteld. De uitwerking per recreatieclusters start in 2019. In het stappenplan staat indicatief de planning/fasering. Aan de hand van de ervaringen van de uitwerking van het eerste cluster wordt de planning/fasering meer geconcretiseerd.

2019 2020 2021 2022
starten uitvoering stappenplan
opstellen eerste ontwikkelkaart (Randmeerkust)
evalueren eerste bevindingen uitvoering stappenplan
opstellen ontwikkelkaarten
vervolgen uitvoering stappenplan
opstellen ontwikkelkaarten
ontwikkelen vervolg