Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen.

Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

In 2018 is een besluit genomen over het het uitwerken van het projectgebied, met daarin een separate onderdoorgang met gemotoriseerd verkeer en een separate onderdoorgang voor langzaam verkeer incl. een perronopgang. Deze variant wordt verder uitgewerkt en in 2019 wordt dit realisatiebesluit inclusief een dekkingsvoorstel ter vaststelling voorgelegd.  Op basis van het realisatiebesluit kan een concreet go / no go worden gegeven

2019 2020 2021 2022

uitvoeren onderzoeken ter voorbereiding van realisatiebesluit
opstellen realisatiebesluit inclusief dekkingsvoorstel
vaststellen realisatiebesluit

uitwerken realisatiebesluit tot concrete uitvoering uitwerken realisatiebesluit tot concrete uitvoering uitvoering