Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten.

Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten.
Portefeuillehouder
M.W. Storteboom

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

In 2019 wordt een nieuw kaderstellend verkeers- en vervoersplan (VVP) in NEO verband opgesteld en vastgesteld. Hierin is aandacht voor beleidsdoelstellingen, uitgangspunten inclusief categorisering en fiets. Daarna wordt dit VVP uitgewerkt in een lokaal GVVP met maatregelvoorstellen.

2019 2020 2021 2022
opstellen en vaststellen kaderstellend VVP in NEO-verband uitwerken van VVP in een gemeentelijk VVP met maatregelvoorstellen
vaststellen gemeentelijk VVP
uitvoeren GVVP uitvoeren GVVP