Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Voor- en vroegschoolse voorziening

Voor- en vroegschoolse voorziening
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Van de peuterspeelgroep tot aan betaalde arbeid. Voor en Vroegschoolse educatie is hierbij belangrijk voor de kwetsbare peuters. Zo kunnen achterstanden worden voorkomen of ingelopen om goed voorbereid aan de basisschool te beginnen om vervolgens een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. De komende periode zetten we in op ouderbetrokkenheid, versterken van de doorgaande lijn met het onderwijs en de verbinding Centrum Jeugd en Gezin, kinderopvang en onderwijs.

2019 2020 2021 2022

gezamenlijk met samenwerkingspartners een plan maken voor:

het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind tijdens voor- en vroegschoolse educatie;

het versterken van de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie;

het samenwerken bij problemen die zich uiten bij kinderen in de voor- en/of vroegschoolse periode.

uitvoeren van de gemaakte plannen ten behoeve van de ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG, kinderopvang en onderwijs. evalueren en waar nodig bijstellen van de activiteiten ten behoeve van de ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG, kinderopvang en onderwijs.

uitvoeren van de gemaakte plannen ten behoeve van de ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG, kinderopvang en onderwijs.