Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.

Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.
Portefeuillehouder
G. van den Berg

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Her voorstel voor de inzet van de sociaal regisseurs wordt in 2019 opgesteld, met hierin de mogelijke taken en inzet van sociaal regisseurs en hoe dit verhoudt tot de functies die er al zijn zoals consulenten in het sociaal domein, procesregisseur sociaal domein en cliëntondersteuners. 

2019 2020 2021 2022
opstellen visiedocument uitvoeren visiedocument uitvoeren & evalueren visiedocument uitvoeren visiedocument (eventueel bijgesteld n.a.v. tussenevaluatie)