Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen

Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

In het programma dienstverlening zal in 2019 een project starten waar dit onderwerp onderdeel van uitmaakt. Het gaat hier bijvoorbeeld over social media waar we nog geen gebruik van maken zoals Instagram en een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van Whats app. Dit kan zowel binnen het KCC een pilot zijn, als vanuit de back-office als vorm van projectgerichte informatieverstrekking bijvoorbeeld bij de herinrichting van een openbare ruimte.

2019 2020 2021 2022
onderzoek naar gebruik van nieuwe informatie-/communicatiekanalen (o.a. Instagram en Whats app)
uitvoeren van een pilot whats app verzendlijst in de openbare ruimte
adviseren over gebruik van verschillende informatie-/communicatiekanalen
structureel uitvoeren/implementeren en borgen van nieuwe communicatiekanalen