Terug

Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.

Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Het college heeft de beleidsregels inzake geluid vastgesteld. De beleidsregels zullen in 2019 ook worden geïmplementeerd in het bredere evenementenbeleid. Er komt een nadere beleidsuitwerking inzake locaties, aantallen en geluidsniveaus voor evenementen.

2019 2020 2021 2022
herzien en vaststellen evenementenbeleid inclusief geluidsmaatregelen uitvoeren evenementenbeleid uitvoeren evenementenbeleid evalueren evenementenbeleidPublicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud