Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.

Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020

Ondermijningsbeleid zal zich richten op ondermijnende criminele activiteiten én op maatschappelijke en (bestuurlijke en ambtelijke) weerbaarheid, in samenwerking met publieke en private partners. Een aanpak van ondermijning is daarbij altijd normatief: het gaat vooral om het stellen en herstellen van een maatschappelijke norm. 

2019 2020 2021 2022
in eerste kwartaal 2019 houden van awareness bijeenkomsten personeel en informatiesessies
opstellen van het ondermijningsbeeld
in het 2e kwartaal vaststellen van het ondermijningsbeeld
uitvoering geven  aan het ondermijningsbeleid en borging in organisatie