Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.

Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

De beleidsregels voor woonoverlast zijn met buurtgemeenten afgestemd. Deze beleidsregels worden in 2019 vastgesteld.

2019 2020 2021 2022
opstellen en vaststellen beleidsregels woonoverlast
uitvoeren beleidsregels woonoverlast
  evalueren beleidsregels woonoverlast zonodig herzien beleidsregels woonoverlast