Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.

Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

Er zal onderzoek worden gedaan of vereenvoudiging van de aanvraag om een evenementenvergunning mogelijk is. Verder zal als pilot voor een jaarlijks terugkerend evenement een fictieve aanvraag voor 2019 doorlopen worden om vervolgens in samenspraak met de organisatie te komen tot een ontvankelijke aanvraag, waarbij ook aandacht is voor maatwerk.

 

2019 2020 2021 2022
onderzoeken of vereenvoudiging van de aanvraag van een evenementenvergunning mogelijk is.     evalueren van het proces van vergunningsaanvraag