Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's).

Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's).
Portefeuillehouder
B. van de Weerd

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022

In het VTH beleidsplan 2019-2022 en het jaarlijkse Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP) wordt aandacht besteed aan de signalerende en repressieve handhavingsrol van de Boa's.

2019 2020 2021 2022

vastellen beleidsplan VTH 2019-2022 in 2e kwartaal 2019 (inclusief aandacht voor de signalerende en repressieve handhavingsrol van de Boa's)
doorvertalen handhavingsrol Boa in het HUP.

  evalueren van het HUP