Meer
Publicatiedatum: 07-03-2019

Inhoud

Terug

Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website).

Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website).
Portefeuillehouder
L. van der Maas

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

In het programma dienstverlening  is een plan van aanpak opgesteld voor vernieuwing van de website. Dit plan van aanpak volgt uit het reeds opgestelde rapport: onderzoek en advies doorontwikkelen digitale dienstverlening.  Het programma van eisen voor de website voorziet tevens in de Europese eisen voor toegankelijkheid webcontent (WCAG 2.0).

2019 2020 2021 2022
vernieuwen van de website volgens plan van aanpak